2018.


Dana 18. lipnja 2018. na Internet stranicama PGŽ objavljena je

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini

I. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini su slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

  • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.
  • Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ.
  • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.

II. Cijeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, poveznica: Natječaji / Ostali natječaji.

Rok za podnošenje prijava: 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web – stranici Primorsko – goranske županije.


28.6.2018. - JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu i prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


13.6.2018. - Izrada STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024.

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (.pdf)


30.5.2018. - Natječaj: Dobava i postava E-punionica za najam bicikla

Upute za ponuditelje (.docx)

Tehnička dokumentacija i troškovnik (.docx)


20.5.2018. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj za katastarsku česticu kč.br. 15573/3 površine 104 m2 (.pdf)


16.5.2018. - Poziv za dostavu ponude za geodetske usluge
na području Grada Delnica

Poziv (.pdf)


2.5.2018. - Jednostavna nabava za radove na uređenju delničkog Potoka

Troškovnik (.xlsx)

Upute za ponuditelje (.docx)


27.4.2018. - Rezultati Natječaja za financiranje Javnih potreba
iz Proračuna Grada Delnica u 2018. godini

Rezultati (.pdf)


26.4.2018. - Radovi na rekonstrukciji dijela ceste prema naselju Podgora

Natječaj (.docx)

Troškovnik (.xlsx)


25.4.2018. - Poziv na dostavu ponuda za izradu Programa zaštite divljači na području Grada Delnica

Poziv (.docx)

Upute za ponuditelje (.docx)


16.4.2018. - JAVNI POZIV za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica

Natječaj (.docx)


8.4.2018. - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj (.docx)

Prijavni obrazac (.docx)

Izjava (.docx)


23.3.2018. - Raspisan Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica u 2018. godini

Natječaj (.docx)

Obrazac (.docx)


18.3.2018. - Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti
„čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije“ na području Grada Delnica

Odluka (.docx)

Natječaj (.docx)

Dokumentacija (.docx)


KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ do 400.000,00 kn po prijavi.


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz sljedeće mjere:


1.) mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija te poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, hostela, prenoćišta, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata- izletišta, kušaonice, apartmani, vinotočja, ruralne kuće za odmor, planinarski domovi, lovački domovi te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za seoski turizam;
2.) mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
3.) mjera C – dostupnost i sigurnost;
4.) mjera D – prepoznatljivost.


Za dodjelu bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
- seljačka domaćinstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge),


Javni poziv otvoren je do 20. ožujka 2018.

Za sva pitanja te izradu i pripremu dokumentacije za ovaj natječaj javite se na:ili 095 724 2285


25.2.2018. - Javni natječaj za zamjenu i prodaju zemljišta
u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


2.2.2018. - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


22.1.2018. - Raspisan Poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2018. godinu

Odluka o načinu provođenja Natječaja (.docx)

Tekst Javnog poziva s uputama za prijavitelje (.docx)

Pristupnica, Podaci o programu i Obrazac proračuna (.docx)

Pristupnica za korisnike prostora u vlasništvu Grada (.docx)

Dodatna dokumentacija - podaci o članovima (.docx)


14.1.2018. - Javni natječaj za za davanje u zakup poslovnog prostora
-montažni objekt u Delnicama

Odluka (.pdf)

Poziv (.pdf)

Obrazac (.docx)


12.1.2018. - „Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti – Održavanje javne rasvjete – na području Grada Delnica za period 2018. – 2022. god.

Natječaj (.pdf)

Dokumentacija (.pdf)

Troškovnik (.xls)

 


2017.


19.11.2017. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti „zimska služba na nerazvrstanim cestama“ na području MO Brod na Kupi

Natječaj (.docx)

Natječajna dokumentacija (.docx)


15.11.2017. - JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko - goranske županije u 2017.

Poziv (.pdf)


9.11.2017. - NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE

Natječaj (.docx)


9.11.2017. - JAVNI POZIV za prijem osobe
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica

Poziv (.docx)


29.10.2017. - JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti "Zimska služba na nerazvrstanim cestama" na području Grada Delnica

Natjecaj (.docx)

Natječajna dokumentacija (.docx)

Karte (.pdf)


19.10.2017. - JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Delnicama

Dopis (.docx)


12.10.2017. - Poziv za sudjelovanje u elektroničkim javnim dražbama
nekretnina upisanih u zk.ul.br. 1336, k.o. Delnice II

Dopis (.docx)


9.10.2017. - Javni poziv kojim Zaklada namjerava dodijeliti do 520  tisuća kuna inovativnim poduzećima

Poziv (.pdf)


29.9.2017. - Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obilježavanje planinarskih i biciklističkih staza na području Grada Delnica

Poziv (.pdf)

Upute za prijavitelje (.pdf)

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. listopada 2017.g. do 12:00 sati.


10.9.2017. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


3.9.2017. - N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2017./18.

Natječaj


19.7.2017. - Objava Javnog poziva za sufinanciranje projekata
iz područja izdavaštva u 2017. godini

Javni poziv (.pdf)

Obrazac 1 (.docx)

Obrazac 2 (.docx)


27.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)

Pravilnik (.pdf)

Savjetovanje (.pdf)

Obrazac (.docx)

 
BRZI LINKOVI

    POVRATAK NA NASLOVNICU

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice