2019.


14.9.2018. - NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima
u šk. god. 2018./19.

 1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem
  tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.
 2. Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće
  osnovne uvjete:
  -da su državljani Republike Hrvatske,
  -da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 1 godinu prije dana podnošenja molbe, (a
  za sportske stipendije ) iznimno kandidat koji nema prebivalište u Gradu Delnicama, a koji je postigao
  vrhunski sportski rezultat kao član sportske udruge koja djeluje na području Grada Delnica, ako je član
  navedene udruge najmanje 3 godine prije dana podnošenja zamolbe i nema više od 27 godina života,
  -da su redovni učenici ili studenti,
  -(samo za sportske stipendije) da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada
  Delnica.
 1. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:
  - se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi
  Delnice (za nadarene i socijalne),
  - su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),
  - su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada
  Delnica (za sve),
  - koji su apsolventi duže od godinu dana (za sve),
  - koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za sve),
  - čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 3,50 za nadarene učenike (ovisno o
  trajanju upisanog srednjoškolskog programa), čiji je prosjek niži od 3,00 za nadarene studente, čiji je
  prosjek manji od 2,51, za učenike i studente za socijalne stipendije, čiji je prosjek manji od 3,00 (za
  redovne učenike i studente sportaše), odnosno ukoliko su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili
  manje od 55 ECTS bodova za sve studente.
 2. Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:
  I) za nadarene prema:
  a)uspjehu u školi,
  b)rangom uspjeha na fakultetu,
  c)školovanjem za deficitarno zanimanje,
  d)paralelnim pohađanjem dvije srednje škole, odnosno srednje i osnovne glazbene škole,
  e)paralelnim studijem,
  f)sudjelovanjem i uspjehom na natjecanjima,
  g)aktivnim članstvom u udrugama,
  h)objavljenim radovima ili priznatim patentima,
  i)posebnim kriterijem (sukladno članku 12. Odluke)
  II) za socijalne prema:
  a)obiteljskim materijalnim prilikama,
  b)strukturi domaćinstva,
  c)stambenom statusu te
  d)zdravstvenom stanju članova domaćinstva,
  e)školovanjem za deficitarno zanimanje,
  f)prosjekom ocjena (kao posebni kriterij),
  III) za sportske prema:
  a)postignutim sportskim rezultatima,
  b)statusnom kriteriju,
  c)dodatnom kriteriju (ocjenama).
 3. Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, primjenjuju se posebni kriteriji
  propisani odredbama navedenih odluka.
 4. Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) sljedećih osnovnih
  dokumenata:
  -domovnice,
  -uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,
  -uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,
  -ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji
  propisani Odlukama, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je
  sastavni dio natječaja.
 5. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se
  dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, sobe 17 i 22, prvi kat, svaki
  radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.
 6. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim
  kuvertama ili putem pošte, zaključno sa:
  - danom 11. listopada (petak) 2019. godine za učeničke nadarene i socijalne stipendije,
  - danom 25. listopada (petak) 2019. godine za studentske nadarene i socijalne i sve sportske
  stipendije.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene mrežne stranice Grada
  Delnica www.delnice.hr u roku 15 dana nakon što Gradonačelnik na prijedlog nadležnih komisija
  donese Odluke o dodjeli stipendija.
  Odluke o dodjeli stipendija javno se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici
  Grada Delnica.
  9. Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

 

 


12.9.2019. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


9.9.2019. - Javni poziv: Program poticanja i razvoja poduzetništva
na području Grada Delnica za 2019. godinu

Program poticanja poduzeništva (.pdf)

Javni poziv (.pdf)

Obrazac Z-DE (.pdf)

Obrazac DP (.pdf)

Obrazac T-DE (.pdf)

Obrazac OU-DE (.pdf)

Obrazac K-DE (.pdf)


11.8.2019. - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


24.7.2019. - Nabava opreme u sklopu projekta WiFi4EU

1. Izmjena dokumentacije. (docx)

Dokumentacija (.docx)

Tehničke specifikacije (.xls)

Troškovnik (.xls)

Prilog - Shematski prikaz mreže (.docx)

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoju ponudu za nabavu opreme u sklopu projekta WiFi4EU sukladno Dokumentaciji o nabavi i tehničkim specifikacijama.

Rok za dostavu ponuda je 07.08.2019. do 10,00 sati


11.7.2019. - Natječaj za prodaju službenog osobnog vozila

Natječaj (.pdf)


3.7.2019. - Odluka o pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu urbane opreme za odmorišta na području Grada Delnica

Odluka (.docx)

Poziv (.docx)

Troškovnik (.xls)


3.7.2019. - Odluka o prodaji i isknjiženju službenog osobnog vozila Grada Delnica

Odluka (.docx)


12.6.2019. - Javni poziv za prijem osobe za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica

Poziv (.docx)


12.6.2019. - Ponovljeni natječaj za prodaju službenog osobnog vozila

Natječaj (.docx)


12.6.2019. - Jednostavna nabava za izvođenje usluge nadzora nad radovima
na rekonstrukciji i prenamjeni postojeće zgrade na adresi Radićeva 3, Delnice
u Narodnu knjižnicu i čitaonicu Delnice

Odluka (.docx)

Projekt (.pdf)

Upute za ponuditelje (.docx)


30.5.2019. - Jednostavna nabava: nabava službenog automobila

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoju ponudu za nabavu službenog automobila sukladno Dokumentaciji o nabavi. Rok za dostavu ponude je 07.06.2019. do 10:00 sati.

Dokumentacija (.pdf)


27.5.2019. - Sanacija krovišta TZ Delnice – Lujzinska 47

Troškovnik radova (.xlsx)

Upute ponuditeljima (.docx)


27.5.2019. - Natječaj o prodaji službenog osobnog vozila

Natječaj (.docx)


30.4.2019. - Javni natječaj za nabavu službenog automobila

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoju ponudu za nabavu službenog automobila sukladno Dokumentaciji o nabavi. Rok za dostavu ponuda je 09.05.2019. do 10,00 sati.

Dokumentacija (.pdf)


12.4.2019. - Natječaj: Nadzor nad radovima na rekonstrukciji i prenamjeni
postojeće zgrade u Narodnu knjižnicu i čitaonicu Delnice

Ovim putem pozivaju se zainteresirani pravni subjekti da dostave svoju ponudu za obavljanje poslova stručnog nadzora nad radovima Rekonstrukcija i prenamjena postojeće zgrade na adresi Radićeva 3, Delnice u Narodnu knjižnicu i čitaonicu Delnice, a sukladno dokumentaciji za nabavu.

Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 25.04.2019. u 12 sati na adresu Grad Delnice, trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice.

Upute za ponuditelje (.docx)

Dokumentacija (.pdf)


29.3.2019. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


27.3.2019. - OBAVIJEST

Grad Delnice poništava dio Javnog natječaja za prodaju zemljišta objavljenog dana 24. ožujka 2019. godine na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Delnice na način da se poništava prodaja nekretnine: kč.br. 12063/1 k.o. Delnice II upisana u zk.ul. 2077, površine 38 m2.

Ostale odredbe natječaja ostaju nepromijenjene.

Grad Delnice


25.3.2019. - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora - sufinanciranje nabavke opreme i sufinanciranje troškova pripreme dokumenatacije za EU natječaje

Materijali (.zip)


25.3.2019. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


11.3.2019. - JAVNI POZIV - suradnja sa "Kašeticom primorsko - goranskom" u komisijskoj prodaji autohtonih proizvoda s područja Primorsko - goranske županije

Poziv (.pdf)


6.2.2019. - NATJEČAJ za izbor i imenovanje
zamjenika zapovjednika JVP Delnice (1 izvršitelj – m/ž)

Natječaj (.docx)


31.1.2019. - Javni poziv- Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Poziv (.pdf)


30.1.2019. - JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA IZDAVAŠTVA U 2019. GODINI

Poziv (.docx)

Obrazac 1 (.docx)

Obrazac 2 (.docx)


11.1.2019. - Natječaj za predlaganje programa Javnih potreba
Grada Delnica za 2019. godinu

Odluka (.docx)

Natječaj (.docx)

Pristupnica - javne potrebe (.docx)

Pristupnica - prostori u vlasništvu Grada (.docx)

Dodatni podaci za udruge (.docx)


2018.


19.11.2018. - JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


14.9.2018. - NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima
u šk. god. 2018./19.

Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje
NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Delnica
u školskoj godini 2018./19.

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.

2. Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 1 godinu prije dana podnošenja molbe, (a za sportske stipendije ) iznimno kandidat koji nema prebivalište u Gradu Delnicama, a koji je postigao vrhunski sportski rezultat kao član sportske udruge koja djeluje na području Grada Delnica, ako je član navedene udruge najmanje 3 godine prije dana podnošenja zamolbe i nema više od 27 godina života,
 • da su redovni učenici ili studenti,
 • (samo za sportske stipendije) da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada Delnica.

3. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:

 • se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice (za nadarene i socijalne),
 • su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),
 • su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada Delnica (za sve),
 • koji su apsolventi duže od godinu dana (za sve),
 • koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za sve),
 • čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 3,50 za nadarene učenike (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa), čiji je prosjek niži od 3,00 za nadarene studente, čiji je prosjek manji od 2,51, za učenike i studente za socijalne stipendije, čiji je prosjek manji od 3,00 (za redovne učenike i studente sportaše), odnosno ukoliko su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 55 ECTS bodova za sve studente.

4. Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:

 1. za nadarene prema:
  1. uspjehu u školi,
  2. rangom uspjeha na fakultetu,
  3. školovanjem za deficitarno zanimanje,
  4. paralelnim pohađanjem dvije srednje škole, odnosno srednje i osnovne glazbene škole,
  5. paralelnim studijem,
  6. sudjelovanjem i uspjehom na natjecanjima,
  7. aktivnim članstvom u udrugama,
  8. objavljenim radovima ili priznatim patentima,
  9. posebnim kriterijem (sukladno članku 12. Odluke)
 2. za socijalne prema:
  1. obiteljskim materijalnim prilikama,
  2. strukturi domaćinstva,
  3. stambenom statusu te
  4. zdravstvenom stanju članova domaćinstva,
  5. školovanjem za deficitarno zanimanje,
  6. prosjekom ocjena (kao posebni kriterij),
 3. za sportske prema:
  1. postignutim sportskim rezultatima,
  2. statusnom kriteriju,
  3. dodatnom kriteriju (ocjenama).

5. Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, primjenjuju se posebni kriteriji propisani odredbama navedenih odluka.

6. Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) sljedećih osnovnih dokumenata:

 • domovnice,
 • uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,
 • uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,
 • ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji propisani Odlukama, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je sastavni dio natječaja.

7. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, sobe 17 i 22, prvi kat, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

8. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim kuvertama ili putem pošte, zaključno sa:

 • danom 12. listopada (petak) 2018. godine za učeničke nadarene i socijalne stipendije,
 • danom 26. listopada (petak) 2018. godine za studentske nadarene i socijalne i sve sportske stipendije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene mrežne stranice Grada Delnica www.delnice.hr u roku 15 dana nakon što Gradonačelnik na prijedlog nadležnih komisija donese Odluke o dodjeli stipendija.

Odluke o dodjeli stipendija javno se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Delnica.

9. Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA
Ivica Knežević, dipl.iur.

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata Odluka o socijalnim stipendijama Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša

Svi kandidati moraju ispuniti:

Prijavni list koji uključuje izjavu o ne primanju druge stipendije i suglasnost za obradu osobnih podataka (.docx)

Potrebna dokumentacija za nadarene Potrebna dokumentacija za socijalne Potrebna dokumentacija za sportske
  Dodatna izjava za socijalne stipendije  

Odluka o proglašenju deficitarnih zanimanja (.doc)

Odluka o novčanim iznosima stipendija (.doc)


2.9.2018. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju stanova u vlasništvu Grada Delnica

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Delnica:

 1. Stan u Delnicama, Lujzinska 43 (prazan)
  Stan je u stambeno-poslovnoj građevini izgrađenoj na kč.br. 15618 k.o. Delnice II.
 2. Stanovi u Lučicama, Radnička 6 - Stanovi na korištenju– pravo prvokupa.
  Stambena građevina izgrađena na kč.br. 10668/3 k.o. Delnice I.

Natječaj (.docx)


Dana 18. lipnja 2018. na Internet stranicama PGŽ objavljena je

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini

I. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini su slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

 • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.
 • Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ.
 • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.

II. Cijeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, poveznica: Natječaji / Ostali natječaji.

Rok za podnošenje prijava: 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web – stranici Primorsko – goranske županije.


28.6.2018. - JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu i prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


13.6.2018. - Izrada STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024.

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (.pdf)


30.5.2018. - Natječaj: Dobava i postava E-punionica za najam bicikla

Upute za ponuditelje (.docx)

Tehnička dokumentacija i troškovnik (.docx)


20.5.2018. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj za katastarsku česticu kč.br. 15573/3 površine 104 m2 (.pdf)


16.5.2018. - Poziv za dostavu ponude za geodetske usluge
na području Grada Delnica

Poziv (.pdf)


2.5.2018. - Jednostavna nabava za radove na uređenju delničkog Potoka

Troškovnik (.xlsx)

Upute za ponuditelje (.docx)


27.4.2018. - Rezultati Natječaja za financiranje Javnih potreba
iz Proračuna Grada Delnica u 2018. godini

Rezultati (.pdf)


26.4.2018. - Radovi na rekonstrukciji dijela ceste prema naselju Podgora

Natječaj (.docx)

Troškovnik (.xlsx)


25.4.2018. - Poziv na dostavu ponuda za izradu Programa zaštite divljači na području Grada Delnica

Poziv (.docx)

Upute za ponuditelje (.docx)


16.4.2018. - JAVNI POZIV za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica

Natječaj (.docx)


8.4.2018. - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj (.docx)

Prijavni obrazac (.docx)

Izjava (.docx)


23.3.2018. - Raspisan Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica u 2018. godini

Natječaj (.docx)

Obrazac (.docx)


18.3.2018. - Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti
„čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije“ na području Grada Delnica

Odluka (.docx)

Natječaj (.docx)

Dokumentacija (.docx)


KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ do 400.000,00 kn po prijavi.


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz sljedeće mjere:


1.) mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija te poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, hostela, prenoćišta, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata- izletišta, kušaonice, apartmani, vinotočja, ruralne kuće za odmor, planinarski domovi, lovački domovi te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za seoski turizam;
2.) mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
3.) mjera C – dostupnost i sigurnost;
4.) mjera D – prepoznatljivost.


Za dodjelu bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
- seljačka domaćinstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge),


Javni poziv otvoren je do 20. ožujka 2018.

Za sva pitanja te izradu i pripremu dokumentacije za ovaj natječaj javite se na:ili 095 724 2285


25.2.2018. - Javni natječaj za zamjenu i prodaju zemljišta
u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


2.2.2018. - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.docx)


22.1.2018. - Raspisan Poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2018. godinu

Odluka o načinu provođenja Natječaja (.docx)

Tekst Javnog poziva s uputama za prijavitelje (.docx)

Pristupnica, Podaci o programu i Obrazac proračuna (.docx)

Pristupnica za korisnike prostora u vlasništvu Grada (.docx)

Dodatna dokumentacija - podaci o članovima (.docx)


14.1.2018. - Javni natječaj za za davanje u zakup poslovnog prostora
-montažni objekt u Delnicama

Odluka (.pdf)

Poziv (.pdf)

Obrazac (.docx)


12.1.2018. - „Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti – Održavanje javne rasvjete – na području Grada Delnica za period 2018. – 2022. god.

Natječaj (.pdf)

Dokumentacija (.pdf)

Troškovnik (.xls)

 


2017.


19.11.2017. - PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti „zimska služba na nerazvrstanim cestama“ na području MO Brod na Kupi

Natječaj (.docx)

Natječajna dokumentacija (.docx)


15.11.2017. - JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko - goranske županije u 2017.

Poziv (.pdf)


9.11.2017. - NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE

Natječaj (.docx)


9.11.2017. - JAVNI POZIV za prijem osobe
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica

Poziv (.docx)


29.10.2017. - JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti "Zimska služba na nerazvrstanim cestama" na području Grada Delnica

Natjecaj (.docx)

Natječajna dokumentacija (.docx)

Karte (.pdf)


19.10.2017. - JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Delnicama

Dopis (.docx)


12.10.2017. - Poziv za sudjelovanje u elektroničkim javnim dražbama
nekretnina upisanih u zk.ul.br. 1336, k.o. Delnice II

Dopis (.docx)


9.10.2017. - Javni poziv kojim Zaklada namjerava dodijeliti do 520  tisuća kuna inovativnim poduzećima

Poziv (.pdf)


29.9.2017. - Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obilježavanje planinarskih i biciklističkih staza na području Grada Delnica

Poziv (.pdf)

Upute za prijavitelje (.pdf)

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. listopada 2017.g. do 12:00 sati.


10.9.2017. - JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


3.9.2017. - N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2017./18.

Natječaj


19.7.2017. - Objava Javnog poziva za sufinanciranje projekata
iz područja izdavaštva u 2017. godini

Javni poziv (.pdf)

Obrazac 1 (.docx)

Obrazac 2 (.docx)


27.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)

Pravilnik (.pdf)

Savjetovanje (.pdf)

Obrazac (.docx)

 
BRZI LINKOVI

    POVRATAK NA NASLOVNICU

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice