2016.

25.11.2016. - Javni poziv za dostavljanje prijedloga za županijske nagrade u 2016. godini

Dopis (.pdf)

Poziv (.pdf)


23.11.2016. - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA

Poziv (.pdf)


11.11.2016. - Prodaja šume na panju

Poziv (.pdf)

Elaborat sa smjernicama (.pdf)

Ponudbeni list (.docx)

Troškovnik (.docx)


31.10.2016. - JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM DRVENIH KUĆICA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TIJEKOM ADVENTSKE BAJKE
OD 25.11.2016. - 07.01.2017. GODINE

Javni poziv za dostavu ponuda za najam drvenih kućica (.pdf)

Prilog 1 / Podaci o ponuditelju (.pdf)
Prilog 2 / Ponudbeni list (.pdf)


9.10.2016. - JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni I1-8 Kendar (.pdf)


Natječaj za radove na rekonstrukciji
- Trg 138. br. HV, Prolaz HŠ i Ulica A. Starčevića

ODLUKA o pokretanju postupka bagatelne nabave za radove na rekonstrukciji Ulice Trg 138. brigade HV, Prolaz hrvatskih šuma i dijela A.Starčevića u Delnicama (.pdf)

Troškovnik (.xls)

Upute ponuditeljima (.pdf)


NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u Brodu na Kupi

Natječaj (.pdf)

Obrasci uz natječaj (.docx)


"Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje na teritoriju Grada Delnica

Natječaj

Natječajna dokumentacija

Troškovnik

Troškovnik (.xls)


Rekonstrukcija pristupne ceste i parkirališta ispred Doma zdravlja u Delnicama

Troškovnik (.xls)

Upute ponuditeljima (.docx)

rekonstrukcija pristupnog puta oko Doma zdravlja u Delnicama – ispravak i
dopuna troškovnika


Rekonstrukcija parkirališta ispred OŠ I.G.Kovačića u Delnicama

Troškovnik (.xls)

Upute ponuditeljima (.docx)

ISPRAVAK Upute ponuditeljima za Rekonstrukciju parkirališta ispred OŠ (.pdf)


Javni poziv
za podnošenje prijava pravnih osoba
za (su)financiranje programa i projekata, 01.08.2016.

Poziv (.pdf)


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - OSIGURANJE IMOVINE

Dokumentacija (.pdf)

Tehnička specifikacija (.pdf)

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

2. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)


O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme na pola radnog vremena - Komunalni redar i prometni redar (.pdf)

Literatura za testiranje (.pdf)Rezultati Natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada delnica za 2016. godinu (.pdf)


Odluka o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica (.pdf)

1. Poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2016. godinu (.pdf)

2. Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2016. godini (.pdf)

3. Odluka o načinu provođenja Natječaja za financiranja Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2016. godini (.pdf)

4. Pristupnica-obrazac link na pristupnica (.docx)

5. Dodatni podaci za sve udruge (.docx)

6. Dodatni podaci za sportske klubove (.docx)


JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Delnica – stan u Zagrebu (.pdf)


JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica (.pdf)


ODLUKA

o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2


ODLUKA


o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja klizalište u Delnicama


JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa
zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena lokalna cesta LC 58116
(D3 – želj.kolodvor Delnice – D3), u k.o. Delnice, o započinjanju postupka evidentiranja u katastarski
operat i zemljišne knjige.

Poziv (.pdf)


II. javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini

Poziv (.pdf)


Plan razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Delnica

Bagatelna e županija (.docx)

Prilog 1. - Ponudbeni list e županija (.docx)

Prilog 2. - Projektni zadatak e županija (.docx)


Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016."

Poziv (.pdf)


Poziv za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Supilova 107, Delnice, za smještaj Etnografskog muzeja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POTKROVLJE

PRIZEMLJE

PRVI KAT

PRESJEK

TEKST


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA Izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Radićeva 3, Delnice za smještaj Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

PROGRAMSKA PODLOGA ZA OBLIKOVANJE PROSTORA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE U SADAŠNJEM DOMU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA I POTKROVLJA

TLOCRT POTKROVLJA TORANJ

TLOCRT KROVNIH PLOHA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

PROČELJE SJEVEROZAPAD

PROČELJE JUGOZAPAD

PROČELJE JUGOISTOK

PROČELJE SJEVEROISTOK

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice