2016.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Delnica

Bagatelna e županija (.docx)

Prilog 1. - Ponudbeni list e županija (.docx)

Prilog 2. - Projektni zadatak e županija (.docx)


Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016."

Poziv (.pdf)


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA GEODETSKE USLUGE

Dokumentacija (.pdf)

1. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

Rok za dostavu ponuda je 29.04.2016. god. do 12:00 sati


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA DOBROVOLJNO
(DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dokumentacija (.pdf)

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

Izmjena 1. objašnjenja dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

Rok za dostavu ponuda je 26.04.2016. god. do 12:00 sati


POZIV: JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2

Dokumentacija (.zip 33MB)


Javni natječaj za dodjelu zakupa zemljišta za poljoprivrednu obradu u vlasništvu Grada Delnica (.docx)

Dokumentacija uz poslove prijevoza pokojnika (.docx)

Javni natjecaj prijevoz pokojnika (.docx)


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Rekonstrukcija ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića u Delnicama (broj objave u EOJN: 2016/S 002-0004820). Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika kako bi bili evidentirani u sustavu kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi vam sustav slao sve dodatne obavijesti o ovom postupku. U protivnome, gospodarski subjekt sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (npr. u slučaju izmjene i/ili dopune dokumentacije).

Dokumentacija za nadmetanje (.docx) Troškovnik (.xls) Projektna dokumentacija (.rar) 14MB

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf) Izmjena I. Objašnjenja dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

 


Odluka o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica (.pdf)

1. Poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2016. godinu (.pdf)

2. Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2016. godini (.pdf)

3. Odluka o načinu provođenja Natječaja za financiranja Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2016. godini (.pdf)

4. Pristupnica-obrazac link na pristupnica (.docx)

5. Dodatni podaci za sve udruge (.docx)

6. Dodatni podaci za sportske klubove (.docx)

 


Poziv za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Supilova 107, Delnice, za smještaj Etnografskog muzeja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POTKROVLJE

PRIZEMLJE

PRVI KAT

PRESJEK

TEKST


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA Izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Radićeva 3, Delnice za smještaj Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

PROGRAMSKA PODLOGA ZA OBLIKOVANJE PROSTORA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE U SADAŠNJEM DOMU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA I POTKROVLJA

TLOCRT POTKROVLJA TORANJ

TLOCRT KROVNIH PLOHA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

PROČELJE SJEVEROZAPAD

PROČELJE JUGOZAPAD

PROČELJE JUGOISTOK

PROČELJE SJEVEROISTOK

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice