N A T J E Č A J
za  davanje u zakup poslovnog prostora


GRAD DELNICE U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I PRIMORSKO-GORANSKOM ŽUPANIJOM
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Grada Delnica

Rok za podnošenje prijava: 05. rujan 2014. godine
Prijave se podnose u Pisarnici Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, soba 17, pon-pet u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Sve dodatne informacije na telefon: 051/812-055

Dokumenti za Javni natječaj:
1. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

2. PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“

3. PRIJAVNI OBRAZAC za javni natječaj za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

4. VRIJEDNOSNI KUPON - Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu

 


Izvođenje radova na izgradnji fontane i cvjetnjaka na Trgu na raskrižju Lujzinske u Supilove ulice u Delnicama

natječajna dokumentacija

Troškovnik Supilova

Troškovnik fontanske tehnike

 

 


 

Rekonstrukcija ceste u poslovnoj zoni K-2 u Delnicama – Ulica A.G.Matoša
 
Evidencijski broj nabave. 14-11


 

Javne potrebe u Gradu
Delnicama u 2014. godini

Rezultati natječaja

Diskvalificirani

Formular za izvješće

 


Rang liste kandidata za stipendije Grada Delnica u školskoj godini 2013./2014.

više...

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice