Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Delnica


OBAVIJEST

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

obavješćujemo Vas da zbog što kvalitetnijeg odnosno što općeprihvaćenijeg prijedloga imenovanja novoga trga u Delnicama, produžavamo inicijativu predlaganja sve do 19. lipnja ove godine. 

Prijedlozi se dostavljaju u JUO Grada Delnica, soba br. 17, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.


Poziv na predstavljanje natječaja

Branko Pleše - pravo na pristup informacijama

Željko Hainer - pravo na pristup informacijama


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ) NL IVICE KNEŽEVIĆA
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014.

NADA GLAD
DANIJEL KEZELE
BORIS LOZER
GORAN PERNJAK
ŽELJKO PJEVAC


Obavijest o provedenoj proljetnoj Akciji dobrovoljnog darivanja krvi

više...


Izjava i Obrazac  o podacima fizičkih osoba vezanih uz elementarnu nepogodu na području našeg Grada.

Obrazac

izjava


Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-10) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-7) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTUN A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2014./2015.

*Tekst natječaja*

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (interno pročišćeni tekst)

Odluka o socijalnim stipendijama
(interno pročišćeni tekst
)

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša
(interno pročišćeni tekst)

 

Svi kandidati moraju ispuniti:
Prijavni list i izjava o ne primanju druge stipendije

Potrebna dokumentacija za nadarene

Potrebna dokumentacija za socijalne

Potrebna dokumentacija za sportske

 

Dodatna izjava za socijalne stipendije

 

* Odluka o proglašenju deficitarnih zanimanja
* Odluka o novčanim iznosima stipendija

 


ODLUKA o socijalnoj skrbi

TEKST ODLUKE

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRZAC ZA PRIJAVU OSNOVNOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU SREDNJOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU VRTIĆ


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2014. g.

Dokumenti

 


Fond za zaštitu okoliša raspisao je 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

za više informacija slijedite link: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Dokumenti


 

Temeljem Odluke o visini iznosa pomoći za nabavu opreme za novorođenče (SN PGŽ 30/13) iznos pomoći za djecu rođenu nakon 1. listopada 2013. godine iznosi 2.000,00 kuna.

više...

 


IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI DO 31.12.2013.


Prezentacija Mogućnosti Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

www.mps.hr 

Javna rasprava u je tijeku, te su sve sugestije i primjedbe  (uputitit ih na Grad Delnice) dobrodošle.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
        
            GRAD DELNICE

POPIS KONCESIONARA NA PODRUČJU GRADA DELNICA:

 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA – D.I.M.Š.O. d.o.o.  (18. 03.2012.- 18.03.2015.)

tel. 250 366, mob. 091 1250 366

PRIJEVOZ POKOJNIKA – IMOĆANKA d.o.o. (01.07.2007. – 01.07.2017.)

tel.  811 851,  mob. 098 425 099

CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH ,SABIRNIH I CRNIH JAMA –OBRT „JURANIĆ“  (15.08.2009. – 15.08.2014.)

tel. 812 401, mob. 098 209 054


 

KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

 
BRZI LINKOVI

      • INFORMACIJE
      INFO TELEFONI

     • Službene novine Primorsko-
      goranske županije - Odluke
      Grada Delnica

      
      • CJENIK DIMLJAČARSKIH          USLUGA NA PODRUČJU          GRADA DELNICA
   • KATALOG INFORMACIJA
 
ODLUKU o ustrojavanju          Kataloga informacija Grada       Delnica
       ZAHTJEV ZA PRISTUP
         INFORMACIJAMA
      • PREGLED SKLOPLJENIH          UGOVORA O JAVNOJ                NABAVI
      •PROMETNI REDAR GRADA          DELNICAO P E R A T I V N I
P L A N

OBAVLJANJA ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE MJEŠAVINOM  SOLI  I SIPINE KOLNIKA NA GRADSKIM ULICAMA I NERAZVRSTANIM CESTAMA (U DALJNJEM TEKSTU:”ZIMSKA SLUŽBA”) NA PODRUČJU GRADA DELNICA  ZA RAZDOBLJE 2009/2013. GODINA

više...

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice