GRAD DELNICE
Zajedno sa Udrugom gradova u RH

 

Organizira
INTERAKTIVNU RADIONICU

 JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE
S PODRUČJA GRADA DELNICA

Održavanje PETAK, 09.05.2014., Velika vijećnica Grada Delnice

 

Predavanje - vrijeme

Teme radionice

Predavači

 

9,00 – 9,45
 

Pregled odredbi Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na ponuditelje

  • predavanja, primjeri, pitanja i odgovori

Nada Gunjača, Marijan Vundać

9,45,00 – 10,30

Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata

  • predavanja, primjeri, pitanja i odgovori

Nada Gunjača, Marijan Vundać

10,30 – 11,00

Stanka

 

 

11,00– 11,45

Kako pravilno sastaviti ponudu i uspješno sudjelovati u postupcima javne nabave? 

  • predavanja, primjeri, pitanja i odgovori

Nada Gunjača, Marijan Vundać

11,45 – 12,30

Kako zaštititi svoja prava u postupcima javne nabave?

  • predavanja, primjeri, pitanja i odgovori

Nada Gunjača, Marijan Vundać

12,30 – 13,00

Rasprava

 

 

Radionica  je namijenjena gospodarskim subjektima, pravnim i fizičkim osobama, koji nude robu, izvode radove i pružaju usluge na tržištu.

Cilj radionice je kroz prezentiranje praktične primjene Zakona o javnoj nabavi pojasniti i otkloniti  moguće dvojbe u pripremi ponuda te zaštiti svojih prava u postupcima javne nabave.

Informacije i prijave na telefon 812-055 ili 812-131.

Rok prijave 05.05.2014. do 14,00 sati.

 


Fond za zaštitu okoliša raspisao je 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

za više informacija slijedite link: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Dokumenti


 

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA TURISTIČKO – UGOSTITELJSKE  NAMJENE T2-2 VELIKE POLANE


JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA PROIZVODNE NAMJENE I1-3 LUČICE


JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA TURISTIČKO – UGOSTITELJSKE  NAMJENE T2-3 MALE POLANE


OBAVIJEST da je u postupku stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa :

Za područje Odjela za katastar nekretnina Delnice, predviđeno je zapošljavanje
jednog izvršitelja:
- strani referent za geodetske poslove (SSS geodetske struke).


Temeljem Odluke o visini iznosa pomoći za nabavu opreme za novorođenče (SN PGŽ 30/13) iznos pomoći za djecu rođenu nakon 1. listopada 2013. godine iznosi 2.000,00 kuna.

više...

 


IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI DO 31.12.2013.


Anketni upitnik o stambenim potrebama kupnjom stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticajne stanogradnje - POS

Obrasce je moguće preuzeti u sobi 17 u zgradi Gradske uprave, a primaju se do 25. listopada 2013. godine

Anketni upitnik


Prezentacija Mogućnosti Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

www.mps.hr 

Javna rasprava u je tijeku, te su sve sugestije i primjedbe  (uputitit ih na Grad Delnice) dobrodošle.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
        
            GRAD DELNICE

POPIS KONCESIONARA NA PODRUČJU GRADA DELNICA:

 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA – D.I.M.Š.O. d.o.o.  (18. 03.2012.- 18.03.2015.)

tel. 250 366, mob. 091 1250 366

PRIJEVOZ POKOJNIKA – IMOĆANKA d.o.o. (01.07.2007. – 01.07.2017.)

tel.  811 851,  mob. 098 425 099

CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH ,SABIRNIH I CRNIH JAMA –OBRT „JURANIĆ“  (15.08.2009. – 15.08.2014.)

tel. 812 401, mob. 098 209 054


 

KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


PRIJEDLOG ZAKONA O GORSKOM KOTARU

Ovaj Prijedlog Zakona sastavljen je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica prije svega zbog najava o ukidanju dosadašnjeg Zakona o brdsko-planinskim područjima kojima su Proračuni goranskih lokalnih samouprava stekli znatna finanacijska sredstva koja su zatim utrošena u goranske sredine. Kako bi proračuni goranskih lokalnih samuoprava i dalje bili razvojeni, a da bi se poboljšala i demografska obnova Gorskog kotara kao i da se njegova prorodna bogatstva što više iskoriste za dobrobit Gorskog kotara i Gorana predlozen je Zakon o Gorskom kotaru. Prijedlog Zakona o Gorskom kotaru bio je 21. listopada 2009. godine predstavljen u Zagrebu na sjednici Udruge gradova Republike Hrvatske, a zatim poslan i u Hrvatski sabor - Odboruzalokalnuipodručnu (regionalnu) samoupravu, uz nadu da će se isti uskoro naći na saborskim klupama. Ujedno je to i jedan od rijetkih Zakona u Republici Hrvatskoj koji je izradila jedinica lokalne samouprave.

PRIJEDLOG ZAKONA O GORSKOM KOTARU

OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZAKONA


 

 
BRZI LINKOVI

      • INFORMACIJE
      INFO TELEFONI

      • JEDNOKRATNA NOVČANA          POMOĆ ZA NOVOROĐENČE
      • CJENIK DIMLJAČARSKIH          USLUGA NA PODRUČJU          GRADA DELNICA
   • KATALOG INFORMACIJA
 
ODLUKU o ustrojavanju          Kataloga informacija Grada       Delnica
       ZAHTJEV ZA PRISTUP
         INFORMACIJAMA
      • PREGLED SKLOPLJENIH          UGOVORA O JAVNOJ                NABAVI
      •PROMETNI REDAR GRADA          DELNICA


JAVNE POTREBE:
ODOBRENA STREDSTVA
ZA 2012. GODINU

više...

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE preuzmi formular


O P E R A T I V N I
P L A N

OBAVLJANJA ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE MJEŠAVINOM  SOLI  I SIPINE KOLNIKA NA GRADSKIM ULICAMA I NERAZVRSTANIM CESTAMA (U DALJNJEM TEKSTU:”ZIMSKA SLUŽBA”) NA PODRUČJU GRADA DELNICA  ZA RAZDOBLJE 2009/2013. GODINA

više...

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice