Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


OBJAVA BIRAČIMA


OBAVIJEST BIRAČIMANA PODRUČJU PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE


Idejni projekt: Zelena tržnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Prodajna mjesta na sajmu u Delnicama - novi natječaj:

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU SAJMA U DELNICAMA

II. POZIV NA LICITACIJU ZA ZAKUP PRODAJNOG MJESTA NA SAJMU U DELNICAMA


Natječaj je poništen.

Prodajna mjesta na sajmu u Delnicama


Natječajna dokumentacija za postupak usmene licitacije za zakup prodajnog mjesta na sajmu u Delnicama


Zadnja verzija Povjerenstva o ZGK-u


Cjenik za obavljanje usluga ukopa na području Grada Delnica - Risnjak d.o.o.


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2015. g.


AH, TI PUŽEVI

Vrijeme je kada uživamo u svome vrtu i beremo plodove svoga rada. Taj užitak ponekad nam umanji pojava biljnih bolesti ili štetnika, a osobito pojava puževa.

Puževi su uglavnom biljojedi, usitnjavaju dijelove biljaka. Druge su vrste puževa pak mesojedi i hrane se ostacima životinja. Oni su korisni dio ekosustava.

Pri vlažnom i kišovitom vremenu puževi biljojedi izuzetno su aktivni te vrtlarima predstavljaju trn u oku.

Više...Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Delnica


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ) NL IVICE KNEŽEVIĆA
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014.

NADA GLAD
DANIJEL KEZELE
BORIS LOZER
GORAN PERNJAK
ŽELJKO PJEVAC


Obavijest o provedenoj proljetnoj Akciji dobrovoljnog darivanja krvi

više...


Izjava i Obrazac  o podacima fizičkih osoba vezanih uz elementarnu nepogodu na području našeg Grada.

Obrazac

izjava


Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-10) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-7) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU


 


ODLUKA o socijalnoj skrbi

TEKST ODLUKE

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRZAC ZA PRIJAVU OSNOVNOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU SREDNJOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU VRTIĆ


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2014. g.

Dokumenti

 


Fond za zaštitu okoliša raspisao je 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH VIŠESTAMBENIH ZGRADA

za više informacija slijedite link: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Dokumenti


 

Temeljem Odluke o visini iznosa pomoći za nabavu opreme za novorođenče (SN PGŽ 30/13) iznos pomoći za djecu rođenu nakon 1. listopada 2013. godine iznosi 2.000,00 kuna.

više...

 


IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI DO 31.12.2013.


Prezentacija Mogućnosti Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

www.mps.hr 

Javna rasprava u je tijeku, te su sve sugestije i primjedbe  (uputitit ih na Grad Delnice) dobrodošle.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
        
            GRAD DELNICE

POPIS KONCESIONARA NA PODRUČJU GRADA DELNICA:

 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA – D.I.M.Š.O. d.o.o.  (18. 03.2012.- 18.03.2015.)

tel. 250 366, mob. 091 1250 366

PRIJEVOZ POKOJNIKA – IMOĆANKA d.o.o. (01.07.2007. – 01.07.2017.)

tel.  811 851,  mob. 098 425 099

CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH ,SABIRNIH I CRNIH JAMA –OBRT „JURANIĆ“  (15.08.2009. – 15.08.2014.)

tel. 812 401, mob. 098 209 054


 

KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice