2018.


13.2.2018. - Obavijest o radionicama za Mjere M4 i M6
iz Programa Ruralnog razvoja 2014.-2020.

Za tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice:

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

 

Za tip operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti" potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice:

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 


8.2.2018. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka (.pdf)

Obrazac (.pdf)


8.2.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Delnica - više (.pdf)


8.2.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Statutarna Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica - više (.pdf)


7.2.2018. - Mjera HZZ-a RADNIK/RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I POPLAVNIH BUJICA

Više (.pdf)


29.1.2018. - PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica u 2017. godini

Izvješće (.pdf)


24.1.2018. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA

Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica
savjetovanje traje od 24.01. do 07.02. 2018.

Poziv (.docx)

Obrazac Poziv (.docx)

Novi poslovnik gradskog vijeća (.pdf)


24.1.2018. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Delnica
savjetovanje traje od 24.01. do 07.02. 2018.

Poziv (.docx)

Obrazac (.docx)

3. izmjene i dopune statuta (.pdf)


19.1.2018. - RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA MO
CRNI LUG ZA POTREBE INFORMATIVNOG CENTRA

Sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi u svrhu pripreme i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i
zahtjevima u vezi s predmetom nabave, naručitelj Grad Delnice, dostavlja cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje ostaje otvoreno do zaključno 23. siječnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostavite na e-mail: komunal@delnice.hr

Dokumentacija (.pdf)

Troškovnik (.xls)

ESPD obrazac (.docx)


2017.


13.12. - PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA

Na radnom kolegiju gradonačelnika donesena je Odluka o početku prikupljanja prijava o nastalim štetama izazvanim nevremenom na području Grada Delnica.

Građani i pravne osobe mogu preuzeti i predati obrasce za prijavu štete na adresi Trg 138. brigade HV 4 Delnice I. kat, soba 17 ili soba 24. Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Grada Delnica. Kontakt telefon 812-055.


Obrasci su dostupni na ovoj web stranici i u sobi br. 17 gradske uprave od danas, 13. prosinca, a od sutra, 14. prosinca i u svakom mjesnom odboru na području Grada Delnica.


Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, 8 dana od dana kada župan Primorsko-goranske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Upute (.docx)

Obrazac (.docx)


12.12.2017. - IZJAVE i IZVJEŠĆA VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU

Izjave + izvješća (.pdf)


18.10.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA
Nacrt prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Prijedlog (.docx)

Savjetovanje (.docx)

Obrazac (.docx)


18.10.2017. - Javni poziv: Zaklada dodjeljuje 520 tisuća kuna
inovativnim poduzećima u suradnji s PGŽ

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) odlučili su zajedno dodijeliti do 520.000 kn fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i  malim poduzećima kroz projekt Komercijalizacija inovacija. Ovih dana Zaklada je objavila drugi Javni poziv u 2017. godini za podnošenje zahtjeva za dodjelu  financijskih sredstava. 

Cilj projekta 'Komercijalizacija inovacija' je razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanje već postojećih inovacija. Dodjelom financijskih sredstava želi se pomoći poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji u fazi plasiranja inovacije na tržište.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom natjecatelju je 200 tisuća kuna, dok je minimalan iznos 50 tisuća kuna.

Prijave se zaprimaju do 30.10.2017. godine do kraja dana (23,59 h). Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti na službenim mrežnim stranicama zaklade FIPRO (www.fipro.hr), na službenim stranicama PGŽ (www.pgz.hr) ili upitom na: fipro@fipro.hr. Rezultati natječaja će biti objavljeni na službenim mrežnim stranicama Zaklade (www.fipro.hr).

Dopis (.docx)


6.10.2017. - Mikrobiološko onečišćenje

Uzorkovanjem koje je Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio u ožujku, svibnju i srpnju 2017. godine u svim mjestima na području Grada Delnica koja nisu u sustavu vodoopskrbe Komunalca, izuzev Hrvatskog, detektirano je mikrobiološko onečišćenje. Mjesta s neispravnim nalazima, gdje se preporučuje prokuhavanje vode, su: Donji Ložac, Iševnica, Radočaj, Zamost Brodski, Golik, Belo, Čedanj, Kupa, Guče selo, Kočićin, Gusti Lazi, Gašparci, Sedalce, Turke, Gornji Ložac, Požar, Kalić, Donji Okrug, Razložni Okrug, Gornja Krašićevica, Razloge. Ovakva situacija nije neobična, praktički je očekivana obzirom da se radi o izvorima kojima nije određen stupanj zaštite i radi se o sirovoj nekloriranoj vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo - Mikrobiološko onečišćenje (.pdf, 109MB)


29.6.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju (.docx)

Obrazac sudjelovanja (.docx)

Dokument (.pdf)

Izmjene proračuna - Opći dio (.pdf)

Izmjene proračuna - Posebni dio (.pdf)


INFORMACIJE O PROVEDENOJ DOZNACI STABALA PO NAREDBI O
SPRJEČAVANJU ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA
Ips typhographus (L.) - osmerozubi smrekov potkornjak

Tablica (.pdf)

19.10.2017. - Tablica Petehovac (.pdf)

13.6.2017. - Tablica Petehovac (.pdf)

27.4.2017. - Tablica Delnice (.pdf)

27.4.2017. - Tablica Crni Lug (.pdf)


20.3.2017. - ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKI PLAN GRADA DELNICA
za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za 2017. - 2020. godinu

Nacrt (.pdf)


31.1.2017. - IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. g.

Daniel Kezele (.rar)

Boris Lozer (.rar)

Željko Pjevac (.rar)

Nada Glad (.rar)

Goran Pernjak (.rar)


2016.


15.12.2016. - Proračun u malom

Proračun (.pdf)


Svi obveznici poreza na kuće za odmor (vlasnici kuća za odmor) i poreza na tvrtku na području Grada Delnice dužni su dostaviti svoje podatke Gradu Delnice.

Obrazac 1 (.docx) Obrazac 2 (.docx)

Dostaviti na: Grad Delnice
Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice
ili na: porezi@infoprojekt.hr


IZJAVA

vijećnika nezavisne liste "VOLIM DELNICE" o ne primanju nikakve novčane/materijalne donacije u svrhu političke aktivnosti (.pdf)


ODLUKA
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Delnica (.pdf)

Obrazloženje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (.pdf)

Objava savjetovanja (.pdf)

Obrazac za savjetovanje (.docx)


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Željko Pjevac

Boris Lozer

Daniel Kezele

Goran Pernjak

Nada Glad


Idejni projekt: Zelena tržnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice