1.12.2016. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Grada Delnica 2016.-2020.

Strategija (.pdf)

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA OD 2016. DO 2020. (.pdf)

OBRAZAC sudjelovanja (.docx)


1.12.2016. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA II. IZMJENE I DOPUNE REBALANSA ZA 2016. GODINU

Poziv (.pdf)

OBRAZAC sudjelovanja (.docx)

Rebalans - II. izmjene OPĆI DIO (.pdf)

Rebalans - II. izmjene POSEBNI DIO (.pdf)


23.11.2016. - Obavijest i informiranje javnosti o početku provedbe mjera za sprječavanje i suzbijanje štetnog organizma - osmerozubi smrekov pisar

OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE
ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA (.pdf)


U Narodnim novinama br. 103/16 od 11.11.2016. godine objavljena je

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_11_103_2195.html


21.11.2016. - SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

Obrazac (.docx)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (.pdf)

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini (.pdf)

Program utroška šumskog doprinosa u 2017. godini (.pdf)

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini (.pdf)


8.11.2016. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA PRORAČUN 2017-2019

Poziv (.pdf)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta (.docx)

Proračun 2017. - 2019. - OPĆI DIO (.pdf)

Proračun 2017. - 2019. - POSEBNI DIO (.pdf)


III. JAVNI POZIV


za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini (.pdf)


Program stručnog osposobljavanja

Dopis (.pdf)

Obavijest o odabiru osoba (.pdf)


Za zainteresiranu javnost:
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte prijedloga Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata, Odluke o socijalnim stipendijama i Odluke o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša

Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi (.docx)

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (.docx)

Odluka o socijalnim stipendijama (.docx)

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša (.docx)


Udruga trenera (.pdf)

Matej Butigan (.pdf)

Izvješće: Stipendije - sportske (.pdf)

Izvješće: Stipendije - nadareni učenici (.pdf)


Za zainteresiranu javnost:
ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA

Dopis (.pdf)


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016.

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna 2016. (.pdf)


Obrazac sudjelovanja - Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Delnica za 2016. god (.docx)

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu općeg akta - Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu (.docx)

Izmjene i dopune proračuna opći dio za 2016/3 U 2016/4 (.pdf)

Izmjene i dopune proračuna posebni dio za 2016/3 U 2016/4 (.pdf)


PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA I OSTALIH DOKUMENATA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 05.09.-31.12.2016.g.

Plan (.pdf)


OBAVJEST

Ponuda za suradnju - Sajmovi zdravog življenja & Izvor 2016 (.pdf)Emisija: Vita jela, zelen bor. 8.6.2016.


Poštovane i drage sugrađanke i sugrađani,

u emisiji Labirint, koja je prikazana 01. svibnja 2016. godine na 1. programu HTV-a, još jednom sam pokušao skrenuti pozornost na teške i ograničavajuće uvjete života i rada u Gorskom kotaru. Neki će reći da je to još jedan od pucnjeva u prazno, možda, no koja je alternativa? Imamo li pravo odustati, i s kojim opravdanjem? Šutjeti, trpjeti, nadati se čudu, istina, i ona se katkada događaju, no u našem primjeru ono se sigurno neće dogoditi!

Pročitaj cijeli dopis (.pdf)


IZVJEŠĆE
o Savjetovanju glede Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (.pdf)

Dodatak (.pdf)


Svi obveznici poreza na kuće za odmor (vlasnici kuća za odmor) i poreza na tvrtku na području Grada Delnice dužni su dostaviti svoje podatke Gradu Delnice.

Obrazac 1 (.docx) Obrazac 2 (.docx)

Dostaviti na: Grad Delnice
Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice
ili na: porezi@infoprojekt.hr


IZJAVA

vijećnika nezavisne liste "VOLIM DELNICE" o ne primanju nikakve novčane/materijalne donacije u svrhu političke aktivnosti (.pdf)


ODLUKA
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Delnica (.pdf)

Obrazloženje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (.pdf)

Objava savjetovanja (.pdf)

Obrazac za savjetovanje (.docx)


GODIŠNJE HRVATSKE TURISTIČKE NAGRADE


POZIVNICA za hrvatske proizvođače
na prvo predstavljanje manifestacije u organizaciji Visia Croatice i Kuće hrvatskih proizvoda


OTVORENA PITANJA RJEŠAVANJA PROBLEMA POVRATA IMOVINE ILI NAKNADE ZA IMOVINU BIVŠIH ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice - otvorena pitanja - HKJU (.pdf)

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice I. (.ppt)

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice II. (.pptx)


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Željko Pjevac

Boris Lozer

Daniel Kezele

Goran Pernjak

Nada Glad


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Idejni projekt: Zelena tržnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Zadnja verzija Povjerenstva o Zakonu o Gorskom kotaru


Cjenik za obavljanje usluga ukopa na području Grada Delnica - Risnjak d.o.o.


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2015. g.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ) NL IVICE KNEŽEVIĆA
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014.

NADA GLAD
DANIJEL KEZELE
BORIS LOZER
GORAN PERNJAK
ŽELJKO PJEVAC


ODLUKA o socijalnoj skrbi

TEKST ODLUKE

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRZAC ZA PRIJAVU OSNOVNOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU SREDNJOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU VRTIĆ


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2014. g.

Dokumenti

 


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Dokumenti


IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI DO 31.12.2013.

 


 

KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice