• Gradonačelnik
 

Ivica Knežević dipl. iur

kontakt: gradonacelnik@delnice.hr

 

 

• Zamjenica gradonačelnika

Katarina Mihelčić dipl. ing. agr.

kontakt: dogradonacelnica@delnice.hr

 

Gradonačelnikov stručni kolegij

Kabinet Gradonačelnika je savjetodavno tijeloza obavljenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, koje se prema odredbi članka 68. Statuta Grada Delnica sastoji od gradonačelnika, njegove zamjenice i pročelnice, a prema potrebi i vanjskih suradnika kojih može biti najviše troje.
Kabinet Gradonačelnika sastoji se od:


 

 

• Gradsko vijeće

1.

Nada Glad

Predsjednica

Kandidacija lista grupe birača

2.

Boris Lozer

Član

Kandidacija lista grupe birača

3.

Željko Pjevac

Član

Kandidacija lista grupe birača

4.

Goran Pernjak

Član

Kandidacija lista grupe birača

5.

Daniel Kezele

Član

Kandidacija lista grupe birača

6.

Mladen Mauhar

Član

HDZ, HSS, HSP AS

7.

Lidija Žagar

Članica

HDZ, HSS, HSP AS

8.

Davorin Klobučar

Član

HDZ, HSS, HSP AS

9.

Marijan Pleše

Član

PGS

10.

Maja Kezele

Potpredsjednica

PGS

11.

Josip Gašparac

Član

PGS

12.

Alen Janjušević

Član

SDP, HNS, HSU

13.

Jelena Pavić Mamula

Potpredsjednica

SDP, HNS, HSU

14.

Ivan Topić

Član

HČSP, HSP, ABH, SP, VH

15.

Dražen Magdić

Član

Hrvatski laburisti – stranka rada

 

 
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Kabinet Gradonačelnika
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice