• Gradonačelnik
 

Ivica Knežević, dipl. iur.

kontakt: [email protected]

Životopis (.pdf)

 

• Zamjenica gradonačelnika

Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr.

kontakt: [email protected]

 

Gradonačelnikov kolegij

Kolegij djeluje kao neformalno i savjetodavno tijelo koje pomaže gradonačelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti, ali bez mogućnosti odlučivanja.

Kolegij između ostaloga:

- raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih, a po potrebi i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada gradonačelnika kao izvršnog tijela,

- raspravlja i predlaže način djelovanja i rada pravnih osoba kojih je Grad Delnice osnivač i/ili suosnivač odnosno vlasnik i/ili suvlasnik, kao i Jedinstvenog upravnog odjela, svakome u izvršenju poslova iz njihove nadležnosti,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada Delnica.

Prošireni Kolegij sačinjavaju:

- gradonačelnik,

- zamjenica gradonačelnika,

- ravnatelji javnih ustanova i direktori trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Delnica ili kojih je Grad Delnice osnivač ili suosnivač uključujući i Turističku zajednicu Grada Delnica,

- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica te voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, odnosno njihovi zamjenici. 

• Gradsko vijeće

1. Goran Bukovac predsjednik HDZ, HSS
2. Igor Pleše potpredsjednik SDP
3. Adrijana Kruljić potpredsjednica Kandidacijska lista grupe birača
4. Daniel Kezele član Kandidacijska lista grupe birača
5. Dražen Magdić član Kandidacijska lista grupe birača
6. Nataša Kozlica članica Kandidacijska lista grupe birača
7. Boris Lozer član Kandidacijska lista grupe birača
8. Tanja Jakovac članica PGS, HNS, HSU
9. Goran Rački član Unija Kvarnera
10. Igor Mance član PGS, HNS, HSU
11. Franjo Jakovac član PGS, HNS, HSU
12. Petra Mrle članica HDZ, HSS
13. Gordan Tomac član HDZ, HSS
14. Davor Košmrlj član SDP
15. Johan Klarić član SDP

Savjet mladih Grada Delnica

Savjet mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Kabinet Gradonačelnika
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice