ZAŠTITA  OD  MIŠJE   GROZNICE 

Savjeti ljudima koji profesionalno ili iz drugih razloga dulje vrijeme ili opetovano intenzivno borave u šumskim predjelima, izletnicima i ostalom stanovništvu

više...


 

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada zajednički radimo na očuvanju prirode i okoliša te doprinosimo stvaranju čišćeg i zelenijeg zavičaja za nas i našu djecu!

UPUTE ZA ODLAGANJE OTPADA

više...


Javni poziv

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

više...


Obavijest
Gradsko vijeće Grada Delnica je na sjednici održanoj 07. srpnja 2011. donijelo Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 20/11. Cjeloviti tekst Odluke može se pogledati ovdje.
O tijeku izrade i svim daljnjim aktivnostima, građani će, sukladno zakonskim odredbama, biti pravovremeno obaviješteni.ODLUKE O
KOMUNALNOM REDU

više..

DiM-ovkama drugo
mjesto i nagrada za najsrčaniji nastup

više...


Izabrana nova direktorica Turističk zajednice Grada Delnica

više...EU sredstva za održavanje šumskih prometnica

više...IZVJEŠTAJ

O RADU GRADONAČELNIKA

za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine


ODLUKA o socijalnoj skrbi

više...


 

Javni natječaj za dodjelu novčanih
sredstava za korištenje obnovljivih
izvora energije u obiteljskim kućama

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području
Grada Delnica

 

 
 
 
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice