GRAD DELNICE kao jedinica lokalne samouprave

Zakon

           
Akti Grada Delnica


GRADSKO VIJEĆE


PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK
"Nadležnost Gradonačelnika propisana je odredbama članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst)


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

FINANCIJE
Opće odluke

2015. godina

2014. godina

 


 

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

 

2009. godina

 • Proračun Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 52/08) (SN PGŽ 03/09)
 • Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 10/09)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI.2009. (SN PGŽ 37/09)
 • Izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2009. (SN PGŽ 52/08)
 • Odluka o projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2009.-2011. godine (SN PGŽ 52/08)
 • Odluka o prvoj izmjeni i dopuni projekcije Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2009.-2011. godine (SN PGŽ 10/09)
 • Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 41/09)
 • Odluka o trećoj izmjeni dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (56/09)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2009.(SN PGŽ 20/10)

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI


JAVNE POTREBE


KOMUNALNA DJELATNOST

KOMUNALNI PROGRAMI

2015. godina

2014. godina

2013. godina

 

2012. godina

 

2011. godina

2010. godina

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (SN PGŽ 56/09)
 • I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu(SN PGŽ 36/10)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini (SN PGŽ 56/09)
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu(SN PGŽ 36/10)
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 53/10)
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 53/10)
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 09/11)
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godinu (SN PGŽ 09/11)


2009. godina


MEĐULOKALNA SURADNJA GRADA DELNICA


MJESNI ODBORI


OBRASCI GRADA DELNICA


PRIZNANJA GRADA DELNICA


PROSTORNO UREĐENJE


SAVJET MLADIH


STIPENDIJE


SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO


TURIZAM I UGOSTITELJSTVO


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice