UPRAVNO - TERITORIJALNI USTROJ

Uvodno

                Ovakav teritorijalni ustroj koji je u Republici Hrvatskoj, utemeljen je Ustavom Republike Hrvatske, dok su Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj kao i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama utvrđene županije, gradovi i općine kao teritorijalne jedinice u Republici Hrvatskoj.

                Novim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj («Narodne novine» 10/97), koji je stupio na snagu 07.veljače 1997 godine, Grad Delnice dobio je status Grada (ranije Općina Delnice).

                Najnovijim Zakonom o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 33/01, 60/01), utvrđeni su općina i grad kao jedinice lokalne samouprave i županija kao jedinica područne(regionalne) samouprave. Stupanjem ovog Zakona na snagu, dana 11. travnja 2001 godine, prestao je važiti Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi kojim su općina i grad bili utvrđeni kao jedinice lokalne samouprave, a županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave.

                Broj naselja, površina i stanovništvo Grada Delnica

Na području Grada Delnica ima ukupno 55 naselja, od kojih prema broju stanovnika slijedi:

Broj stanovnika

Broj naselja

Postotak na
uk. br. naselja

0 - 10

25

45,45

11 – 50

22

40,00

51 – 100

4

7,27

101 – 500

3

5,45

Preko 500

1

1,83

Najveća naselja prema broju stanovnika na području Grada i postotak od ukupnog broja

 

Naselje

Broj stanovnika

Ukupno

Postotak od ukupnog br.

Muškarci

Žene

 

Delnice

2152

2299

4451

71,01

Lučice

164

173

337

5,38

Crni Lug

137

154

291

4,65

Brod na Kupi

119

129

248

3,96

Ukupno

2572

2755

5327

85,00

Ukupni broj stanovnika na području Grada je slijedeći

 

Ukupno

Muškarci

%

Žene

%

6262

3035

48

3227

52


Broj stanovnika prema životnoj dobi

 

 

0-4

5-20

21-54

55-74

preko 74

Ukupno

272

1140

3094

1391

365

Postotak

4,34

18,20

49,41

22,22

5,83

Muškarci

145

568

1691

616

15

Žene

127

572

1403

775

350

 

Broj stanovnika prema stupnju obrazovanja (podaci se temelje na broju 5316, dakle ne na ukupnom broju stanovnika 6262

 

 

Bez škole

1- 4 raz. OŠ

VSŠ

VSS

Mr.

Dr.

Ukupno

114

171

1062

198

370

8

1

Muškarci

27

57

418

98

194

3

-

Žene

87

114

644

100

176

5

1

 

 

Površina područja Grada Delnica iznosi 230 km2.
Gustoća naseljenosti je 27,22 stanovnika po km2 (npr. u Republici Hrvatskoj je 77,5 stanovnika po km2)

 

Nadmorska visina i klimatske osobitosti

Nadmorska visina područja Grada Delnica kreće se u sljedećim vrijednostima;

 1. od 200 mnv (Brod na Kupi i čitava Kupska dolina)
 2. do 1528 mnv vrh Risnjaka

Naseljena područja kreću se u slijedećim vrijednostima;

 1. od 200 mnv (Brod na Kupi i čitava Kupska dolina),
 2. do 700-750 mnv (Crni Lug, Dedin, Delnice, Lučice, Zalesina) na čijem području živi  85% stanovništva s područja Grada Delnica

a)  temperatura

 • srednja vrijednost temperature zraka iznosi godišnje 7,7 °C
 • prosječan broj hladnih dana (0°C) iznosi cca 125,
 • prosječan broj ledenih dana ( - 10°C i niže) 23,
 • prosječan broj toplih dana (25°C i više) 23,
 • prosječan broj vrućih dana (30°C i više) 2.

b)  oborine

 1.         KIŠA-( s minimalno 0,1 mm oborina na dan) cca 130 dana
 2.         SNIJEG-( s minimalno 0,1 mm oborina na dan) cca 42 dana

Broj dana sa snježnim pokrivačem (visina snijega od 1 cm i više) cca 80 dana.

c) vlažnost zraka

 1. prosječna srednja godišnja relativna vlažnost zraka iznosi 84,50 %
 2. srednji broj dana s relativnom vlagom većom ili jednakom od 80 % iznosi cca 160 dana

d) magla

 1. Srednji broj dana s maglom iznosi cca 42 dana, s time da se u hladnijem dijelu godine magla javlja gotovo svaki treći-četvrti dan

 

Javne službe

Stanje javnih službi je na sljedećoj razini:

  • Upravne funkcije-obuhvaćaju i predstavljaju ustrojstvo djelatnosti općih javnih službi, državne uprave te  regionalne i lokalne samouprave. U Delnicama, za čitavo područje bivše Općine Delnice, djeluju sljedeće institucije državnog odnosno regionalnog i lokalnog značaja - Vojska, Policija i Granična policija, Ured za obranu, Prekršajni sud, Porezna uprava, Županijski uredi, Gradska uprava te republički fondovi obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
  • Pravosuđe-u Delnicama je sjedište Općinskog i Prekršajnog suda koji su nadležni za područje čitave bivše Općine Delnice (Grad Delnice i Općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad).
  • Općinsko državno odvjetništvo u Delnicama nadležno je za područje čitave bivše Općine Delnice te Gradova Vrbovsko i Čabar.
  • Delnicama je i službeno sjedište Javnog bilježnika nadležnog za područje čitave bivše Općine Delnice i Grada Čabra.
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Gradsko poglavarstvo
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice