.

 

KAPELA SV. KRIŽA NA KALVARIJI

O vremenu nastanka ove kapele nema nikakvog zapisa u župnim knjigama. Svakako je veoma je stara. Njezino vrijeme nastanka može se vezati sa starom župnom crkvom u predjelu “Vidma” u donjim Delnicama.
U župnoj Spomenici župnik Antun Rigoni (1904-1914) opisuje prijašnji izgled kapele: “Bila je duga 4 hvata, široka 3 hvata i 4 stope, a visoka 2 hvata. Prvobitno je imala dva velika prozora i tri manja. Toranj je bio u predkrovlju, ali je porušen. Na tornju bijahu 2 zvona.” U kapeli je bio oltar koji je predstavljao prizor Golgote. I on bilježi: “U toj kapeli bijaše drveni žrtvenik sa trpećim Isusom i dva židova; zatim s jedne strane žrtvenika kip Majke Božje Žalosne, a s druge kip sv. Marije Magdalene pokornice. Uz križ Kristov sa obje strane su bila dva razbojnika na križu sa šest andela i Majkom Božjom. Pod žrtvenikom je bio kip Isusa u grobu.” Izgled kapele je vjerojatno izmjenjen u XIX stoljecu, jer župnik Rigoni govori o njezinom starom izgledu.
Kapela je više puta obnavljana. U vrijeme župnika Nikole Cara (1821-1863) godine 1861. kada je nabavljen novi oltar. Popravljana za župnika Martina Mihelčića (1898-1904). Župnik Antun Rigoni dao je kapelu 1907.g. pokrečiti, urediti oltar i klupe, te pred nju postaviti tri križa; srednji s korpusom.
Župnik Antun Brnad (1942-1970) bilježi da je 1964.g. spašena kapela od potpune propasti. Prekriva je pocinčanim limom, a pred kapelom podiže tri betonska križa. Navodi da je prije toga iz tornja kapele ukradeno zvono teško oko 50 kg.
U slijedećim je godinama kapela bila prepuštena pustošenju djece, mladih i vojske. Provaljivano je u kapelu, razbijani su prozori i cak se u njoj loži vatra. Svaki pokušaj očuvanja bio je uzaludan.
Prvi pokušaj njezina očuvanja bio je 1990.g. kada su postavljeni novi željezni prozori, obojan je krov i djelomično otučena stara žbuka s unutarnjih zidova. Radovi su prekinuti radi jeseni. Nije se odmah nastavilo s radovima te već slijedeće godine prozori su ponovno razbijani.
Priprema za uređenje kapelice počela je 01.03.2001. zalaganjem gdina. Branka Pleše, i sadašnjeg župnika mons. Stanislava Kovačić, da bi do danas ona bila potpuno obnovljena i uključena u liturgijska slavlja.

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice